^ Back to Top
Περίληψη σχεδίου τροποποίησης του καταστατικού της εταιρίας
2014-05-10


Η εταιρία ΑΕΓΕΚ, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007, εν όψει συγκλήσεως γενικής συνελεύσεως στα θέματα ημερήσιας διάταξης της οποίας περιλαμβάνεται και τροποποίηση άρθρων του καταστατικού, ανακοινώνει το σχέδιο της προτεινόμενης τροποποίησης των ακόλουθων άρθρων του καταστατικού :

Κεφάλαιο καταστατικού : ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

Περί μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας

Η υπόψη τροποποίηση σχετίζεται με την προτεινόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Η τελευταία παράγραφος του άρθρου 5 περί μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας θα διαμορφωθεί ανάλογα προς την απόφαση την οποία θα λάβει η συγκαλούμενη Γενική Συνέλευση.

Εφόσον γίνει αποδεκτή από τη Συνέλευση των μετόχων η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, οι τελευταίες παράγραφοι του άρθρου 5 του καταστατικού θα τροποποιηθούν ως ακολούθως :

«Με την από ................ απόφαση της ……………. έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της .............. αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 75.268.962,00 ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση 150.537.924 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ και τιμής διάθεσης ομοίως 0,50 ευρώ εκάστης. Η αύξηση αυτή συντελέστηκε με ιδιωτική τοποθέτηση σε τραπεζικά ιδρύματα κατόπιν κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 183.211.615,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 366.423.230 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ η κάθε μία, και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά και σε είδος ».replica bags hermes replica bags Louis Vuitton replica bags http://www.24revs.co.uk/ replica bags hermes replica bags Louis Vuitton replica bagshttp://www.24revs.co.uk/ watches replica

ΚατηγορίεςCopyright ©2011 Σκυρόδεμα Βεροίας Α.Β.Ε. All rights reserved. Designed by: dTek NET.working